2020-05-29 23:51:45

RASPORED SMJENA U SLJEDEĆEM TJEDNU

Nastava će se u sljedećem tjednu odvijati prema sljedećem rasporedu smjena:

1. 6.2020. – 5.6. 2020.

 

A smjena (od 8,00 sati prema uobičajenom rasporedu)

3.a

3.b

4.a

4.b

4.c

 

B smjena (od 14,00 sati prema uobičajenom rasporedu)

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

 

Područna škola

(dopodnevna smjena)

1./4. PŠ – Mihaela Šoš

 

Područna škola

(popodnevna smjena)

3. PŠ – Ivica Bučanac Habuda

2. PŠ - Slavica Horvat

 


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac